Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1031 - Teologia i Pedagogia de la Religió Catòlica

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI47 - Adquirir l’habilitat pedagògica per a dissenyar i aplicar el currículum de Religió en els nivells educatius d’educació infantil i primària, adoptant el tarannà, el carisma i la creativitat necessaris per al seu ensenyament i aprenentatge.

DDUJI48 - Adquirir una consciència crítica de la relació inextricable entre una creença i la seua praxi.

DDUJI49 - Analitzar, conèixer, comprendre i utilitzar la bíblia, la teologia bíblica i el llenguatge religiós.

DDUJI50 - Analitzar, conèixer i donar resposta des de l’àmbit religiós als interrogants de l’home d’avui.

DDUJI51 - Analitzar, conèixer i respectar les diverses postures i interpretacions enfront del fenomen religiós.

DDUJI52 - Analitzar i conèixer sistemàticament l’evolució psíquica, social, moral i religiosa dels xiquets de tres a dotze anys.

DDUJI53 - Comprendre el paper important que ha jugat la religió al llarg de la història i la seua influència social, ètica i cultural.

DDUJI54 - Conèixer el missatge i els identificadors de les religions primitives i de les principals grans religions: judaisme, hinduisme, cristianisme i islamisme.

DDUJI55 - Conèixer la centralitat de la figura de Jesucrist i dels continguts essencials del missatge cristià.

DDUJI56 - Conèixer sistemàticament, acceptar i respectar el fet religiós en altres cultures i costums.

DDUJI57 - Conèixer les exigències morals del missatge cristià.

DDUJI58 - Reconèixer la importància, per a la persona humana, de la dimensió transcendent i la seua vivència en el fet religiós.

DDUJI59 - Ser capaç d’aplicar i utilitzar mètodes, instruments i tècniques adequats per a l’ensenyament dels continguts de la matèria en educació infantil i primària.

DDUJI60 - Prendre consciència del paper del professor de Religió.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge