Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

a) Els criteris d'avaluació específics, els objectius i els continguts es comuniquen a l'inici dels temes, d'aquesta manera, l'alumnat sap quins són els aspectes més rellevants i pot aprofundir i desenvolupar-los de la manera que considere oportuna. També s'indiquen els terminis de presentació dels treballs, l'incompliment repercutirà en la nota. Els aspectes generals importants són:
1. Saber buscar i gestionar la informació per a utilitzar-la en el treball proposat i aplicar-la amb deduccions pròpies. Treball autònom.
2. Interessar-se per desenvolupar la creativitat. Es consideren importants els resultats però, sobretot, el desenvolupament del procès creatiu i la investigació i la Implicació en l'assignatura.
3. Que siguen capaços de comunicar per diferents mitjans allò que s'ha volgut transmetre.

b) L'avaluació és contínua, amb entregues periòdiques. Per a superar l'assignatura cal obtindre, com a mínim, 5 punts entre les proves teòriques i pràctiques que es proposen. A criteri del professorat es realitzarà una prova teòrica i practica, al final de l'assignatura, en aqueixos casos que es consideren necessaris per a superar l'assignatura.