Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1024 - Didàctica de la Percepció i de l'Expressió Plàstica

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d’utilitzar-se en els processos d’ensenyament/aprenentatge de l’educació plàstica i visual.

DD26 - Promoure processos d’empatia i desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de comprensió envers l’expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI28 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.

DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.

DDUJI30 - Fomentar l’enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l’observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesi vinculats a aquestes.

DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l’experiència artística.

DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.

DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l’aprenentatge artístic en l’educació infantil.

Resultats d'aprenentatge

Se descarga automáticamente del verifica