SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'estudiant s'inicia en les activitats necessàries per a complir amb els objectius d'aprenentatge, tenint per tant que realitzar consultes a pàgines Web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc., així com tot allò que li indique el seu tutor. Tot això baix la supervisió del tutor assignat. Serà per tant el tutor el que fixarà amb cada estudiant el pla de treball de forma individual i personalitzada.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16