Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Tal com establix el pla d'estudis, la nota es computarà com un 70% sobre la base de memòries de teoria i memòries de pràctiques i un 30% sobre la base de l'examen escrit. La nota mínima de l'examen serà de 2,5 punts sobre 10 per a fer la mitjana ponderada i el resultat final ha de ser de cinc punts per a superar l'assignatura.

Les memòries haurien de lliurar-se en unes dates marcades pel professor. Si es lliuren fora de termini seran igualment vàlides però es perdrà un 10% de la qualificació.

Es considerarà presentat aquell alumne que haja lliurat almenys la meitat de les memòries o que s'haja presentat a l'examen.

Aquests criteris són vàlids igualment per a la primera i la segona convocatòria.