Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1039 - Seguretat i Criminalitat Informàtica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Aprenentatge autònom.

CG8 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

I Conèixer  i utilitzar   les principals tecnologies informàtiques existents en l’àmbit de criminologia i seguretat.

Resultats d'aprenentatge

RAI9 Utilitzar recursos d’Internet relacionats amb l’àmbit dels estudis (diccionaris, bases de dades, revistes, fòrums, llistes de correu), de manera que s’afavorisca la capacitat de buscar, previndre i detectar delictes informàtics.

RAI8 Conèixer les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques com ara sistema d’encaminament, seguretat (protocols criptogràfics, túnels, tallafocs), mecanismes de cobrament, d’autentificació i de protecció de continguts.

RAI13 Conèixer i analitzar la seguretat dels sistemes informàtics.

RAI12 Comprendre una auditoria informàtica.

RAI11 Conèixer els possibles atacs que pot patir un sistema informàtic i les eines existents per a la seua prevenció.

RAI10 Conèixer la importància de la seguretat Informàtica i les repercussions socials.