Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1037 - Gènere i Violència

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

30%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Tipus de prova

Ponderació

Resolució de casos

30

Elaboració de treballs acadèmics

10

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60

 

100

Criteris de superació de l'assignatura

 La nota mínima de cadascuna de les proves ha de ser un 5 per a poder superar l'assignatura.

Per a aprovar els casos pràctics s'ha d'obtenir com a mínim 0,5 en la part de Dret Processal, 0,5 en Dret Penal i 0,5 en Psicologia.

La nota dels casos pràctics si s'aprova en cada part amb 0,5, es guardarà per a la segona convocatòria.

Per a aprovar l'examen escrit s'ha d'obtenir com a mínim un 1 en la part de Dret Processal, 1 en Dret Penal i 1 en Psicologia.

Per a aprovar la part de treball acadèmic s'ha d'obtenir com a mínim un 0,5 a escollir entre Dret Processal, Dret Penal i Psicologia.