SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1026 - Dret Internacional Privat

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E8 - Capacitat per a comprendre l’estructura i fonaments del dret del tràfic extern i la seua aplicació a les relacions comercials internacionals.

G6 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

G8 - Treball en un context internacional.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els principis i fonaments del sistema espanyol de dret internacional privat.

Conèixer el substrat normatiu bàsic del sistema espanyol de dret internacional privat i la seua aplicació pràctica.

Comprendre la diversitat econòmica, cultural i social i les seues implicacions en les relacions jurídic privades d’àmbit internacional.

Acceptar i comprendre els afiliacions culturals i/o socials com a relacions estructurals, volitives i raonables de la condició humana.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16