Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

L'assignatura serà avaluada de manera contínua al llarg del curs acadèmic per mitjà de la qualificació dels casos pràctics o treballs que resolguen i presenten els estudiants (20% de la qualificació final). La presentació o realització de les pràctiques és voluntària, és a dir, no és obligatori realitzar-les per a poder aprovar l'assignatura. Els treballs o casos pràctics no són recuperables. No s'exigirà una nota mínima d'aquesta part per a superar l'assignatura i la nota que s'obtinga es mantindrà per a les dues convocatòries.

A més, hi haurà un examen teòric final en el que els alumnes hauran de respondre a diverses qüestions de desenrotllament que seran extretes dels diferents epígrafs del programa (80% de la qualificació final). S'exigirà un mínim de 4 punts en la prova teòrica final per a sumar-ne les quallificacions obtingudes en les pràctiques.

Es considerarà com presentat a l'estudiant que realitze la prova teòrica. Per a entendre superada l'assignatura haurà d'obtindre's una qualificació igual o superior a 5 amb les dues parts (teórica + pràctica).

Així mateix, s'oferirà un parcial de caràcter voluntari i lliberatori de matèria al llarg del curs.