Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Globalització i relacions econòmiques internacionals: Introducció, fonaments i controvèrsies

                1.1. Antecedents històrics.

                1.2. Fonaments i tipologia de la globalització.

                1.3. Elements crítics i controvèrsies entorn de la globalització.

                 

Tema 2. Comerç Internacional. 

             2.1. Teories del comerç internacional.

             2.2. Proteccionisme, regionalisme i multilateralisme.

            2.3. Institucions.

            

Tema 3. Migracions internacionals.

                3.1. Fonaments teòrics.

                3.2. Anàlisi descriptiva. Geografia dels fluxos migratoris.

                3.3 Migracions i desenvolupament.

                

Tema 4. Desenvolupament econòmic i globalització.

               4.1. Característiques estructurals del països en desenvolupament.

               4.2. Creixement econòmic i desenvolupament: Teories, models i actual mapa econòmic mundial.

               4.3. Reptes del desenvolupament econòmic: educació, salut i medi ambient.

                4.4. Desequilibris del creixement: desigualtat, pobresa i dependència.


Tema 5. Marc financer i monetari de l'economia mundial.

                5.1. Perspectiva històrica.

                5.2. L'FMI i l'evolució del sistema monetari internacional.

                5.3. L'endeutament extern i la balança de pagaments.

                5.3. Globalització financera actual, el paper de l'euro i els desajustaments en el mercat de divises.