Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La funció de la tresoreria en l'empresa

1.1. Definició, objectius i funcions de la gestió de tresoreria

1.2. Problemes típics de la gestió de tresoreria

1.3. La gestió de tresoreria i la seva relació amb altres departaments de l'empresa

  

Tema 2. Gestió del disponible

 2.1. Gestió de cobraments i pagaments

 2.2. Mitjans de cobraments i pagaments

 2.3. Elaboració de previsions de tresoreria i liquiditat

 2.4. Determinació del superàvit / dèficit d'efectiu

 2.5. Casos de debat d'actualitat: Com gestionar els pagaments internacionals en un entorn global

 

 Tema 3. Gestió d'excedents i dèficits de tresoreria

 3.1. Instruments financers tradicionals d'inversió per als excedents

 3.2. Instruments financers alternatius d'inversió per als excedents

 3.3. Instruments de crèdit i finançament tradicionals

 3.4. Noves alternatives de finançament

 3.5. Casos de debat d'actualitat: Finançament de dèficits i inversió d'excedents de tresoreria amb criteris de sostenibilitat

 

 Tema 4. Gestió financera de la tresoreria

 4.1. Gestió de la liquiditat: Necessitats Operatives de Fons (NOF) i Ràtios de tresoreria

 4.2. Gestió de riscos financers i extrafinancers: Cobertura de riscos

 4.3. Gestió de divises

 4.4. Casos de debat d'actualitat: Com gestionar tensions de tresoreria en temps de crisi com la provocada pel Covid-19

 

 Tema 5. Centralització de la tresoreria

 5.1. Definició i objectius de la centralització de tresoreria

 5.2. Nivells de centralització

 5.3. Conciliació bancària i Cash Pooling

 5.4. Avantatges i inconvenients de la centralització de tresoreria

 5.5. Casos de debat d'actualitat: Automatització de la gestió de tresoreria mitjançant els sistemes ERP

  

Tema 6. Gestió bancària

 6.1. Introducció a la negociació amb entitats bancàries

 6.2. Factors i elements de la negociació bancària

 6.3. Relacions amb els bancs: Balanç Banc-Empresa

 6.4. Casos de debat d'actualitat: Problemes i recerca de solucions per a la negociació bancària de les PYMEs