Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia de l'assignatura combina les següents activitats:

ENSENYANÇA PRESENCIAL: La metodologia utilitzada consistirà en classes teòriques, seminaris, resolució de casos pràctics i problemes, foment de l'aprenentatge autònom i tutories.

En les CLASSES TEÒRIQUES es combinarà l'exposició del tema, per part del professor adaptat a la pràctica professional, amb la preparació i discussió de treballs realitzats per l' estudiantat.

En les  CLASSES PRÀCTIQUES  es faran casos pràctics (de manera individual i / o grupal)  problemes, i exercicis. La discussió i resolució dels mateixos permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per enfrontar-se amb situacions reals. Les classes pràctiques s'impartiran a les aules d'informàtica. 

Les TUTORIES es faran servir tant per resoldre dubtes relatius a la teoria com a la pràctica abordada en l'assignatura, així com per a la realització de seminaris.

  • Els seminaris es dirigiran a treballar sobre aspectes específics i d'actualitat que es generen entorn del tema d'estudi amb professionals d'experiència reconeguda en el mateix. 

ENSENYANÇA NO PRESENCIALL'estudiantat podrà preparar individualment els temes i realitzar exercicis planificats a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professor.

A l'Aula Virtual es posarà a disposició de l'estudiant la informació rellevant per al seguiment de l'assignatura de manera presencial i no presencial. Serà també aquest canal a través del qual l'estudiant haurà de lliurar els exercicis, activitats i treballs que es requereixin. Així mateix, l'Aula Virtual s'utilitzarà com a canal principal de comunicació entre estudiant i professor.