Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 48
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP07 - Conèixer els principals mètodes de planificació financera que permeten optimitzar la gestió dels recursos financers a curt termini.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Organitzar diàriament el treball personal, recursos i temps, amb mètode, d’acord amb les seues possibilitats i prioritats.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Explicar la importància de l’ajust temporal de cobraments i pagaments en la gestió de l’empresa.

Definir els principals indicadors financers de liquiditat d’una empresa.

Conèixer els fonaments de la inversió en títols negociables dels excessos de tresoreria.