Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: el professorat desenvolupa els continguts teòrics bàsics de cada tema que s’ha detallat en l'apartat 6 de la guia. Atès que el temps que es dedica a aquestes classes és limitat, és altament recomanable que l'estudiantat haja llegit la bibliografia bàsica abans de la classe teòrica. A més, s'espera una participació activa dels estudiants i les estudiantes en els debats que s'establisquen en la classe a partir de les qüestions tractades.

Classes pràctiques: el professorat proposa a l’estudiantat la resolució d'exercicis i casos, que es posaran a la seua disposició en l'aula virtual amb antelació, amb la indicació de si són o no avaluables. L’objectiu de les classes pràctiques és, a més d’assentar els conceptes i relacions que s'expliquen en les classes teòriques, desenvolupar les capacitats de l'estudiantat que li permeten resoldre problemes concrets per si mateix, així com millorar la seua capacitat de raonament i analítica. S’espera que els estudiants i les estudiantes  participen activament, mitjançant el lliurament i resolució d’exercicis a la pissarra, en les classes pràctiques.