Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EP06 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva macroeconòmica i temporal.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar la política macroeconòmica i de benestar des d’una perspectiva dinàmica.

Ser capaç d’analitzar el problema de la desocupació des d’una perspectiva dinàmica.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible, intervenint amb rellevància i oportunitat tant en situacions d’intercanvi, com en més formals i estructurades.

Conèixer el comportament dels cicles econòmics en el model d’equilibri general dinàmic.

Conèixer el comportament de la macroeconomia considerant la interacció entre les generacions que componen la població.

Capacitat de construir un model d’equilibri general dinàmic endogenitzant les decisions de les llars i empreses en el temps.