Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1030 - Comerç Internacional

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. RELACIONS COMERCIALS A L'ECONOMIA MUNDIAL.

1. Conceptes bàsics del comerç internacional.
2. Patró geogràfic del comerç mundial.
3. Comerç i protecció.
4. Comerç internacional i moviment internacional de factors.
5. Comerç i Globalització.

Bibliografia: F-T: 1; K-O-M: 2; H-M: 1; JG: 1; TP: 1; S-S: 1.


2. MODELS EXPLICATIUS DEL COMERÇ INTERNACIONAL (I): COMERÇ I TECNOLOGIA. EL MODEL RICARDIANO.

1. Avantatge absolut i avantatge comparatiu.
2. El model ricardiano.
3. Comerç internacional: Equilibri i preus.

Bibliografia: F-T:2; K-O-M: 3; H-M: 2 i 3; JG: 3; TP: 3; S-S: 2 i 3.


3. MODELS EXPLICATIUS DEL COMERÇ INTERNACIONAL (II): EL MODEL DE FACTORS ESPECÍFICS.

1. Fonaments del models de factors específics.
2. Rendes del treball.
3. Rendes del capital i de la terra.
 

Bibliografia: F-T: 3; K-O-M: 4; H-M: 4; S-S: 4.


4. MODELS EXPLICATIUS DEL COMERÇ INTERNACIONAL (III): DOTACIÓ RELATIVA DE FACTORS. EL MODEL HECKSCHER-OHLIN.

1. El model Heckscher-Ohlin. Supòsits i resultats bàsics.
2. Efectes del comerç sobre els preus dels factors.
3. Comerç i mobilitat internacional de factors.

Bibliografia: F-T: 4 i 5; K-O-M: 5; H-M: 4; JG: 4; TP: 4 i 14; S-S: 4 i 6.


5. COMERÇ INTERNACIONAL, ECONOMIES D'ESCALA I COMPETÈNCIA IMPERFECTA.

1.Teoria de la competència imperfecta.
2. Comerç Intra-industrial.
3. Competència monopolística i comerç.
4. Economies externes i comerç internacional.

Bibliografia: F-T: 6 i 7; K-O-M: 7; H-M: 5; JG: 5; TP: 5; S-S: 5.


6. POLÍTICA COMERCIAL (I). COMPETÈNCIA PERFECTA.

1. Els guanys del lliure comerç. Excedents del consumidor i del productor.
2. Aranzels. Efectes sobre el benestar.
3. Barreres no aranzelàries. Quotes i subsidis.
4. Altres barreres: el paper dels costos de transport en els fluxos de comerç internacional.

Bibliografia: F-T: 8; K-O-M: 9; H-M: 6 i 7; JG: 6, TP: 7 i 8; S-S: 7 i 8.


7. POLÍTICA COMERCIAL (II). COMPETÈNCIA IMPERFECTA.

1. Aranzels i quotes en presència de monopoli.
2. Protecció de les indústries naixents.
3. Mesures anti-dúmping.
4. Política comercial estratègica.

Bibliografia: F-T: 9; K-O-M: 8; TP: 10.


8. POLÍTICA ECONÒMICA DE LA POLÍTICA COMERCIAL.

1. Política comercial i negociacions internacionals.
2. Arguments a favor i en contra de la protecció.
3. Acords comercials regionals.

Bibliografia: F-T: 11; K-O-M: 10; H-M: 8 i 9; JH: 7; TP: 9 i 11; S-S 9 i 10.