Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

L'avaluació es divideix en dos blocs:
A. Avaluació contínua (40%): activitats que es proposen i resolen en els laboratoris i en les classes de problemes.
B. Examen final (60%).

Observacions:
  • Cap de les activitats és obligatòria per aprovar l'assignatura, ni és necessari obtenir una nota mínima en cadascuna d'elles.
  • La nota final s'obté sumant les notes de l'avaluació contínua i de l'examen final.
  • Per aprovar l'assignatura es requereix una nota final de al menys 5 punts.
  • La nota dels alumnes que no rendeixin l'examen final serà 'No Presentat'.
  • Les notes de l'avaluació contínua es conservaran per a la segona convocatòria.
  • Les activitats d'avaluació contínua no són recuperables.