Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP02 - Disseny de mètodes de contrast empíric dels models de teoria econòmica.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Ser capaç d’avaluar l’especificació dels models economètrics.

Ser capaç d’avaluar les polítiques econòmiques i els seus efectes causals.

Ser capaç d’analitzar dades de sèries temporals per mitjà de regressions.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.