Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1023 - Sistema Financer i Bancari

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Pel que fa a el programa en si, aquest consta de nou temes que tractaran de ser coberts en la seva totalitat. En cada un d'ells es posarà èmfasi en la faceta més teòrica, però també tractarem en la mesura del possible plantejar aplicacions a partir de la consulta de bases de dades i pàgines web. Treballar els temes en profunditat contribuirà a aconseguir professionals amb una elevada capacitat per abordar amb èxit situacions rarament contemplades en els llibres de text.

Tema 1. Sistema financer, economia real i fluxos financers (comptes financers)

1.1 Introducció.

1.2 Orientació general.

1.3 La rellevància de el sistema financer i bancari.

1.4 La capacitat o necessitat de finançament, i la teoria de la renda pernent.

1.5 La connexió entre activitat real i activitat financera.

1.6 Els comptes financers de l'economia espanyola.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), caps. 1, 2 i 3; Pampillón et al. (2017), cap. 1.


Tema 2. Principals elements i estructura institucional de el sistema financer i bancari

2.1 Introducció.

2.2 Instruments financers.

2.3 Mercats financers.

2.4 Intermediaris financers.

2.5 Sistema financer.

2.6 Idees bàsiques i glossari.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 1 i 2; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), caps. 3 i 4; Pampillón et al. (2017), caps. 2 i 3.


Tema 3. Intermediaris financers bancaris: visió de conjunt

3.1 Introducció.

3.2 Concepte i justificació de les entitats bancàries.

3.3 Institucions que conformen el sistema bancari espanyol.

3.4 Tipologia i característiques de les entitats de dipòsit.

3.5 Classes de negocis bancaris i fórmules d'organització.

3.6 Classes d'operacions bancàries.

3.7 L'activitat bancària a la UE.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 5; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 5; Pampillón et al. (2017), cap. 9.


Tema 4. Intermediaris financers bancaris: anàlisi i evolució recent

4.1 Orientació general.

4.2 El compte de resultats d'una entitat bancària.

4.3 Anàlisi bancari:

4.3.1 Anàlisi temporal, causal i espacial.

4.3.2 Anàlisi de rendibilitat i sensibilitat.

4.3.3 Eficiència i productivitat.

4.3.4 Morositat.

4.3.5 Liquiditat.

4.3.6 Estructura de l'balanç.

4.3.7 Quota de mercat.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 6; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 6; Pampillón et al. (2017), caps. 9 i 10.


Tema 5. Els riscos en les entitats bancàries

5.1 Orientació general.

5.2 Tipologia de riscos en les entitats bancàries.

5.3 El risc d'insolvència i la seva regulació.

5.4 Regulació de les relacions amb la clientela.

5.5 Fons de garantia de dipòsits.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 6; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 6; Pampillón et al. (2017), cap. 11.


Tema 6. La política monetària del Banc Central Europeu

6.1 Orientació general.

6.2 Introducció.

6.3 Magnituds monetàries.

6.4 Estratègia de la política monetària única (PMU).

6.4.1 Introducció a l'Eurosistema.

6.4.2 Objectiu de la PMU.

6.4.3 Els dos pilars de l'estratègia de la PMU.

6.5 Instrumentació de la PMU.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 4; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 2, 3 i 7; Pampillón et al. (2017), cap. 4.


Tema 7. Mercats monetaris i de deute públic

7.1 Introducció.

7.2 El mercat interbancari de dipòsits.

7.2.1 Concepte, característiques i finalitat.

7.2.2 Les referències de l'mercat interbancari: Euribor i Eonia.

7.3 Els mercats de divises.

7.4 Altres mercats de monetaris.

7.5 El sistema d'anotacions en compte.

7.6 Membres de l'mercat i instruments negociats.

7.7 Mercat primari i sistemes d'emissió.

7.8 Mercat secundari: operativa.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), caps. 8 i 9; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 8 i 9; Pampillón et al. (2017), cap. 5 i 6.


Tema 8. Mercats de capitals i de derivats

8.1 Introducció.

8.2 Mercat primari d'emissió.

8.3 Mercat secundari o de negociació: les borses de valors.

8.4 La qualificació creditícia.

8.5 Instruments derivats: concepte i aplicacions.

8.6 Mercats a mida (OTC).

8.7 Mercats normalitzats.

8.8 Avantatges i inconvenients dels mercats normalitzats enfront dels mercats a mida.

8.9 Mercats espanyols de futurs i opcions financeres.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 9; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 10 i 11; Pampillón et al. (2017), caps. 7 i 8.


Tema 9. La inversió institucional

9.1 Introducció.

9.2 La importància de la inversió institucional en el sistema financer.

9.3 El sector assegurador com a intermediari financer.

9.4 Els fons de pensions.

9.5 Institucions d'inversió mobiliària col·lectiva.

9.6 Els fons sobirans.

9.7 Altres institucions financeres.

Bibliografia bàsica: Calvo et al. (2018), cap. 10; Manzano Romero, D. i Valero López, F.J. (Dirs.) (2019), cap. 12; Pampillón et al. (2017), cap. 12.