Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1031 - Tècniques de Vendes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

L’alumne per superar l’assignatura ha de tindre en l’avaluació de la teoría més la pràctica una nota mínima de 5 punts,  s’exclouen per a la realització d’aquest sumatori que no hagi obtingut un mínim de 2,5 punts.en dues parts . La nota teòrica és la resultant de la qualificació obtinguda de les lectures presentades a la classe (màx. 0,5 punts) i l'examen amb preguntes tipus test + desenvolupament (màx. 4,5 punts). Mentre que la nota pràctica és la resultant de la resolució de casos pràctics en classe i per equip (màx. 1,5 punts), el manual de vent que es realitza en equip (màxim 2 punts) i l’examen pràctic (màxim 1, 5 punts).

En cas que l’alumne aprovi únicament  la pràctica se le guardaria  aquesta part fins a la recuperació de la teoria a la segona convocatòria, en cas de suspensió, en les següents convocatòries hauríeu de cursar l'assignatura en la seva totalitat. En cas d’aprovar l’alumne la teoria però i no la pràctica es guarda la nota teòrica fins a la segona convocatòria, recuperant únicament de la part pràctica el manual de ventas (2 punts) i l’examen pràctic (1,5 punts), nunca els casos pràctics (1,5 punts), en cas de suspensió, en les convocatòries següents, hauría de cursar l'assignatura en la seua totalitat. L’última situació descrita suposa l’obtenció d’una nota màxima en la pràctica de 3,5 punts sobre 5 punts al no podre  accedir als 1,5 punts de la resolució dels casos pràctics.
Es considera com presentat l'alumnat que realitze l'examen tòric-pràctic.