Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1031 - Tècniques de Vendes

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG10 - Lideratge.

EP01 - Analitzar la informació comercial per a la presa de decisions.

EP10 - Estratègies organitzatives i de gestió del departament de vendes.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’adquirir habilitats per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses de situacions actuals en l’economia

Relacionar i analitzar la venda amb l’estratègia de màrqueting

Prendre iniciatives que se sap comunicar amb convicció i coherència estimulant als altres.

Identificar les carències d’informació i establir relacions amb elements externs a la situació plantejada.

Diferenciar i aplicar les tasques i fases bàsiques de la venda.

Definir i conèixer les característiques de la venda personal.

Conèixer i saber analitzar diverses fonts d’informació.

Conèixer i analitzar la informació del mercat.