SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ED0950 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 00: Presentació de l’assignatura. Introducció a l'anàlisi d'edificis existents

 

Bloc I: EDIFICIS ACTUALS EXISTENTS (segle XX)

 

Tema I.01. Introducció i metodologia de l'anàlisi patològica

 

Tema I.02. Àmbit normatiu

 

Tema I.03. Inspecció i anàlisi patològica

 

Tema I.04. Reconeixement i diagnosi. Informes tècnics

 

Tema I.05. Tècniques i propostes d'intervenció. Anàlisi de casos.

 

Bloc II: PATRIMONI HISTORICOARQUITECTÒNIC

 

Tema II.01. Introducció al patrimoni arquitectònic

 

Tema II.02. Teories de restauració

 

Tema II.03. Metodologia i criteris d'intervenció en arquitectura històrica

 

Tema II.04. Tècniques històriques: patologia i propostes d'intervenció. Anàlisi de casos

 

Tema II.05. Normativa, gestió i difusió del patrimoni arquitectònic.

 

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16