SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ED0950 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

- Explicació teòrica.

- Proposta i desenvolupament de casos (pràctiques i laboratoris).

- Lliurament d'exercicis, correcció d'errors i resolució.

- Ensenyament per projectes: realització d'un treball sobre un edifici.

Els treballs proposats es comencen en classe, però es completen en hores no presencials. Les tutories es reserven per a la supervisió d'aquests treballs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16