ED0928 - Gestió del Procés de Producció en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció

1.1 Introducció

1.2 Antecedents sobre la gestió de projectes

2. Organització de la feina, productivitat i rendiment

2.1 Conceptes bàsics sobre treball i producció.

2.2 Eines de gestió de projectes

3. Gràfics aplicats a l'organització d'obres

4. Planificació

5. Mètodes de xarxes en programació

5.1. Xarxa PERT

5.2. Xarxa CPM camí crític

5.3. Xarxa Roy

5.4. Xarxa de precedències

5.5. Diagrames de Gantt

6. Assignació de recursos

7. Control de costos

8. Simulació de Montecarlo

9. Valor guanyat

10. Lean construction

10.1 eines llegeixin en construcció

10.2 Last planner

10.3 Integració BIM IPC