Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0923 - Gestió i Control de la Qualitat en Edificació

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


Sessions teòriques
Durant les sessions teòriques, el professorat, seguint el mètode de la classe magistral o mètode d'exposició, introduirà els principals conceptes teòrics que calen per a comprendre la matèria. L'alumnat podrà seguir el desenvolupament d'aquests conceptes en classe amb les presentacions proporcionades i completar-los amb el tema desenvolupat pel professorat i la bibliografia recomanada.

Per al desenvolupament de les sessions de problemes i de laboratori, l'alumnat ha de formar grups d'aproximadament quatre persones, i així fomentar el treball en equip.


 Sessions pràctiques (problemes)
En les sessions de pràctiques es resoldran problemes aplicats al control de la qualitat de l'edificació.

 Sessions pràctiques (laboratori)
En les sessions de pràctiques també es desenvoluparà un treball aplicat de programació amb el Llibre de control de la qualitat en edificis de la Comunitat Valenciana sobre un cas d'estudi. S'aplicarà amb l'ús de les eines informàtiques existents en el mercat.


 Sessions de tutories
Seguint la Metodologia de Docència per Projectes (ABP), cada grup d'estudiantat ha de desenvolupar (segons les guies docents de projecte dirigit 3, PD3) les tasques específiques per a desenvolupar els procediments d'un sistema de gestió de la qualitat, com ara: a) Per a la programació i control de les tasques de PD3, i b) Per al control de documents i registres de PD3. Tot això segons temàtica PD3.

Durant les sessions de tutories es podrà avançar el treball i es portarà a terme el seguiment de les tasques programades per cada assignatura, encara que el treball principalment serà treball no presencial o autònom de l'estudiantat. 

El treball en grup ha de fer servir eines/aplicacions que afavorisquen el treball en xarxa i col·laboratiu.