Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0923 - Gestió i Control de la Qualitat en Edificació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació


Per  a considerar que un alumne o alumna s'ha presentat a aquesta assignatura ha de realitzar i entregar la prova teòrica, que serà un examen escrit.

La nota de l'assignatura serà la mitjana de totes les parts.

Per a poder fer la mitjana s'ha d'haver superat cada una de les parts amb una puntuació mínima de 4 (sobre 10).

Es considera superada l’assignatura si la mitjana de totes les parts és major o igual a 5 (sobre 10).