Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0910 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

I PART: LA CONSTRUCCIÓ EN LA HISTÒRIA

TEMA 1: Introducció 1
- Nocions bàsiques sobre elements constructius i el comportament d'aquests
- Necessitat d’una història de la construcció
- La documentació com a font d’informació per a les intervencions
- Les tècniques de construcció i la forma dels materials

TEMA 2: Introducció 2
- Els orígens de l’arquitectura
- Les èpoques i els estils arquitectònics: edificis públics
- L’arquitectura popular

 

II PART: SISTEMES CONSTRUCTIUS, PERÍODES I MATERIALS

TEMA 3. Fonamentacions
- Conceptes bàsics
- Els fonaments al llarg de la història
- Els fonaments actuals
- Lesions i patologies en els fonaments

TEMA 4. Elements estructurals verticals: les fàbriques, pilars i columnes
- Conceptes generals
- Els murs al llarg de la història
- Els murs en la construcció tradicional
- Obertures: arcs i solucions allindanades
- En la construcció actual
- Lesions en murs

TEMA 5. Elements estructurals horitzontals i inclinats: forjats, cobertes i voltes
- Definicions i conceptes generals
- Forjats:  història i evolució
- Forjats actuals
- Les escales:  l’element estructural sustentant
- Les escales al llarg de la història
- Escales: normativa, replanteig i execució
- Voltes: historia i evolució
- Parts, components i classificació
- Cobertes:  història i evolució
- Cobertes actuals

TEMA 6. Elements no estructurals
- Elements verticals divisoris
- Revestiments verticals i horitzontals: continus i per peces
- Fusteria

TEMA 7. Altres elements de l'edificació

- Escales: terminologia i ressenya històrica

- Escales: l'element sustentant i l'execució

- Escales: normativa - Revestiments verticals i horitzontals: continus i per peces

- Elements verticals divisoris en una edificació. Tipus.

- Portes i finestres: terminologia