SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

QU0937 - Simetria i Estructura en Química

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals: El professorat impartirà els coneixements teòrics necessaris i resoldrà problemes seleccionats.
Tutories: Els i les alumnes revisaran coneixements bàsics i complementaris, així com problemes específics triats pel professorat.
Resolució d’exercicis i problemes: Els i les alumnes, a casa, resoldran col·leccions de qüestions i problemes, que seran discutits/corregits pel professorat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16