Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia que s'ha de seguir en cada activitat presencial és:

Classes teòriques: Hores presencials en què s'explicaran els continguts teòrics bàsics.

Pràctiques de problemes: Resolució d'exercicis i problemes al'aula per a assimilar els conceptes teòrics bàsics treballats en les classes teòriques. 

Pràctiques de laboratori: Resolució d'exercicis i problemes al laboratori informàtic. L'estudiantat entrarà en contacte amb el programari informàtic de càlcul simbòlic, aprendrà a resoldre problemes i mètodes de programació.

Avaluació: Activitats dirigides a comprovar fins que punt l'estudiantat ha adquirit competències, tant específiques com genèriques, establides en l'assignatura.

Treball personal: Preparació del treball que s'ha de realitzar tant en les sessions pràctiques de problemes com en la sessions pràctiques de laboratori; elaboració de treballs, a realitzar en grup o de manera individual, relacionats amb els continguts teòrics bàsics, amb les classes pràctiques de problemes i amb les classes pràctiques de laboratori.