Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

90%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

1. Prova d'avaluació sobre els continguts de les classes presencials (10%).

2. Avaluació de la participació en les activitats presencials i de l'ús de les eines virtuals (90%).

Per a superar l'assignatura caldrá obtindre al meng el 50% de la nota asignada a cada una de les activitats de avaluacio.

Es considerarà com presentat en una convocatòria a tot estudiant o estudianta que haja participat, almenys, en el 50% de les activitats planificades.