SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

- Classes magistrals: El professorat  impartirà els coneixements teòrics necessaris i resoldrà problemes seleccionats.

- Presentacions orals: L'alumnat, dividit en grups, prepararà i exposarà una part d'una unitat didàctica. Nota: Aquestes hores seran en la franja dedicada a seminaris.

- Seminaris i tutories: L'alumnat, dividit en grups, prepararà a casa i resoldrà a classe problemes i qüestions prèviament escollits. Nota: Aquestes hores seran en la franja dedicada a seminaris.

- Resolució d'exercicis i problemes: L'alumnat, a casa, resoldrà col·leccions de qüestions i problemes, que seran corregides i avaluades pel professorat.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16