Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.

B) L’estudiantat serà avaluat en l’assignatura encara que només s'haja presentat a una de les proves.

C) Es considerarà com 'NO presentat' l'alumnat que, no havent assistit a les classes presencials, no s'ha presentat a l'examen, bé en la seva primera convocatòria, bé en la seva segona convocatòria.

D) L'alumnat que no haja assistit a les classes amb regularitat haurà de lliurar un resum d'un capítol d'un assaig dels proposats a la bibliografia sobre Història de la Ciència per obtenir la puntuació corresponent (20%) a l'avaluació contínua. El percentage de l'avaluació continua (20%) es mantindrà doncs en segona convocatòria.