SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

 

La nota mínima de cada examen (teòric i pràctic) per superar l'assignatura és un 5. Perquè es faça mitjana és necessari obtenir, com a mínim, un 4,5 en cadascun dels exàmens (teòrics i pràctics).

Es considera que l'estudiant s'ha presentat a una convocatòria si ha realitzat algun dels dos exàmens (el teòric o el pràctic) o tots dos.

Per els/les alumnes que no hagen lliurat o no hagen superat les tasques avaluables durant el curs, en la segona convocatòria, els exàmens teòrics valdran un 30% de la nota (15% cadascun) i els pràctics un 70% (35% cadascun).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16