Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

CONCEPTES BÀSICS DE L'ORGANITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA


La traducció B-A1 (Español) I organitza el seu temari entorn dels següent conceptes bàsics:
 

1.— Bloc: Conjunt de temes vinculats amb un propòsit comú:
2.— Tema: Fil conductor específic que concentra l'atenció de l'alumne en facetes traductológicas o traductores més restringides.
3.— Pràctica: Conjunt d'activitats concretes entorn d'un o diversos textos, en la qual els i les estudiants adopten una postura activa en el seu desenvolupament (d'aquí l'etiqueta de “pràctica”).
4.— Taller: Espai de traducció i debat sobre traduccions

 

TEMARI
 

[Els textos que s'han de llegir per recolzar les tasques de classe es troben a la biblioteca o poden consultar-se per Internet. Els textos de treball, necessaris per realitzar les tasques que componen el següent temari, es troben accessibles a l'aula virtual al principi de curs. S'intenta exposar a l'alumne a material autèntic i d'actualitat a tot moment pel que sota no figuren els títols concrets dels textos amb els quals es treballarà].
TOTES LES ACTIVITATS QUE FIGUREN SOTA SÓN OBLIGATÒRIES, EXCEPTE SI S'ESTIPULA EL CONTRARI.

 

i. BLOC A: PRETRADUCCIÓN

Temi 1: Traducció, traductors i traductología: definició i raó de ser. Conceptes bàsics.

Temi 2: La formació i la identitat del traductor.

  • Lectures complementàries (optatives)

*** Baker, M. y Saldanha, G. 2009. The Enciclopedia of Translation Studies ("Translation studies"). Londres i Nova York: Routledge.
Samuelsson-Brown, G. 2010. A Practical Guide for Translators (Capítulos  1 y 4). Clevedon: Multilingual Press

Li, D. 2000. “Tailoring Translation Programs to Social Needs: A Survey of Professional Translators”. Target 12:1, 27-149.
Pym, A. “On the Market as a Factor in the Training of Translators” en
http://www.fut.es/~apym/welcome.html
 

ii. BLOC B: REACTIVACIÓ LINGÜÍSTICA (EN ANGLÉS I ESPANYOL)

Tema 3: (Auto)Avaluació de destreses de lectura en anglès.
Temi 4: (Auto) Avaluació de destreses d'escriptura en espanyol.

  • Lectures complementàries (optatives)

 

Barr, P. et al. 1981. Advanced Reading Skills. Harlow: Longman.
Shreve, G.M, C. Schäffner y J.H. Danks. 1993. “Is There a Special Kind of ‘Reading’ for Translation?”, Target, 5,1: 21-41.
Wallace, C. 1992. Reading. Oxford: OUP.

 

iii. BLOC C: INTRODUCCIÓ A LA PRÁCTICA TRADUCTORA
 

Tema 5: Maneres i tècniques de traducció.
Temi 6: Sentit i significat.
Temi 7: La microestructura. Tasques contrastives centrades en el lèxic.
Tema 8: La microestructura. Tasques contrastives centrades en la morfosintaxis.
Temi 9: La macroestructura. Tasques contrastives centrades en la cultura.
Temi 10: Heramientas de traducció en paper i electròniques.
Temi 11: Tasques de revisió, edició i contrast de traduccions publicades.

 

  • Lectures complementàries (optatives)

***Orozco, M., Traducción del inglés al castellano. Materiales de introducción a la traducción general directa, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.

Baker, M., In Other Words: a Cousebook on Translation, Londres y Nueva York: Routledge, 1992.
Beeby, A. 1996. Teaching Translation from Spanish to English. Ottawa: University of Ottawa Press.
Duff, A. 1981. The Third Language. Recurrent Problems of Translation into English. Oxford: Pergamon Press.
Hervey, S. et al. 1995. Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to English. Londres y Nueva York: Routledge.
Jakobson. R. 2000. “On Linguistic Aspects of Translation”. Venuti, L. (ed.) The Translation Studies Reader. Londres y Nueva York: Routledge.López Guix, J.L. y Minnett-Wilkinson, J. (1997), Manual de Traducción. Barcelona: Gedisa.
Rabadán, R. & Fernández Nistal, P., La traducción inglés-español: fundamentos, herramientas, aplicaciones, León: Universidad de León, 2002.

 

iv.   BLOC D: TRADUCCIÓ D’ARTÍCLES PERIODÍSTICS

 

Tema 12: Traducció de textos de la cultura d'arribada.
 

a) Taller d'iniciació.
b) Taller de repetició.
c) Taller de consolidació (TALLER COMPLEMENTARI).
d) Taller d'aplicació (TALLER COMPLEMENTARI).
 

Tema 13: Traducció de textos de la cultura de partida.
 

a) Taller d'iniciació.
b) Taller de repetició.
c) Taller de consolidació (TALLER COMPLEMENTARI).
d) Taller d'aplicació (TALLER COMPLEMENTARI).
 

Tema 14: Traducció de textos de la Unió Europea.
 

a) Taller d'iniciació.
b) Taller de repetició.
c) Taller de consolidació (TALLER COMPLEMENTARI).
d) Taller d'aplicació (TALLER COMPLEMENTARI).
 

Tema 15: Traducció de textos d'actualitat.
 

a) Taller d'iniciació.
b) Taller de repetició.
c) Taller de consolidació (TALLER COMPLEMENTARI).
d) Taller d'aplicació (TALLER COMPLEMENTARI).

Tema 16: Preparació per a l'examen.
 

Pràctica 1: Requisits i mètode de correcció.
Pràctica 2: Avaluació Inter-paris.
Pràctica 3: Avaluació Inter paris i del professor.

 

  • Lecturas complementàrias (optatives)

Calzada Pérez, M., El espejo traductológico. Teorías y didácticas para la formación del traductor, Barcelona: Octaedro, 1997.
Duff, A. 1989. Translation. Oxford: OUP
Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Londres, Routledge, 2001.
Newmark, P., A textbook of translation, London, Longman, 2003.
Orellana, M., La traducción del inglés al castellano. Guía para el traductor (3ª ed.), Santiago de Chile, Universitaria, 2002.
Robinson, D., Becoming a Translator: An Accelerated Course, London/New York, Routledge, 1997.
Waddington, C., Estudio comparativo de diferentes métodos de evaluación de traducción general (inglés – español), Madrid, Universidad de Comillas, 2000.
Zaro, J.J. & Truman., Manual de traducción: textos traducidos y comentados, Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1999.