Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0905 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 1 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica


Expliquem en aquest apartat els objectius de l'assignatura i les tècniques metodològiques que s'aplicaran en classe.

I. OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA


1. - L'alumnat assimilarà els principis metodològics bàsics

2. - L'alumnat dominarà els aspectes contrastius bàsics relacionats amb el transvasament de textos originals en anglès a documents traduïts en espanyol

3. - L'alumnat coneixerà aspectes professionals bàsics

4. - L'alumnat detectarà i resoldrà problemes bàsics de la traducció de textos

5. - L'alumnat desenvoluparà una actitud positiva per a la tasca traductora

6. - L'alumnat reflexionarà sobre els aspectes ètics lligats al procés de traduir


Aquests objectius es basen en la investigació teòrica desenvolupada al si de les més diverses focalitzacions dels Estudis de Traducció:

i. Focalització en les llengües

ii. Focalització en la naturalesa comunicativa dels textos

iii. Focalització en la finalitat de la comunicació mitjançant textos

iv. Focalització en li vincle entre traducció i cultura meta

v. Focalització en la "nova ètica" traductora

vaig veure. Focalització en el traductor com ésser racional i emocional

vii. Focalització en corpus traductors

viii. Focalització en el metallenguatge i l'autocrítica

ix. Focalització de naturalesa híbrida

II. TÈCNIQUES METODOLÒGIQUES:

Al llarg de l'assignatura, i per aconseguir la consecució dels objectius presentats a dalt, s'empraran els següents recursos metodològics:

· Seminaris teòrics: que consistiran en exposicions de la teoria per part del professor amb la participació de l'alumnat. Per a això s'empraran tècniques com: (a) la lliçó magistral, (b) debats i (c) discussions. Aquest recurs metodològic queda reduït al mínim en l'assignatura de primer curs.

· Sessions pràctiques de problemes i laboratori: aquestes classes estan concebudes perquè s'apliquin els continguts i destreses propis de la tasca del traductor. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (documentació, eines informàtiques d'ajuda a la traducció, etc.). Per a això emprarem tècniques com: (a) resolució de problemes de traducció, (b) estudi de casos d'encàrrecs traducció, (c) simulacions, (d) experiments, (i) ús d'eines informàtiques, etc.

Entre altres coses, es realitzarà una anàlisi intensiu i complet d'un encàrrec de traducció amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar i, sempre, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució . Després se succeiran altres encàrrecs que recolliran situacions on han de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar el text original en un text traduït adequat.

 

· Seminaris-Tallers: tractarem que la classe, en aquest format, es converteixi en un espai per a la reflexió i / o aprofundiment dels continguts i destreses ja treballats, posant especial atenció en el comentari crític de les traduccions.

· Tutories: seran una eina de treball personalitzat individual o en grup, al despatx dels professors o al seminari del Departament. La tutoria és un recurs docent d '"ús voluntari" per part de l'alumnat per seguir un programa d'aprenentatge més complet i individualitzat. Normalment suposarà un complement al treball no presencial en el qual els professors negociarem i orientarem a l'alumnat sobre el treball autònom, aprofitarem per reforçar aquelles àrees que necessiten una atenció especial. Les tècniques més habituals seran la tutoria especialitzada per a casos individuals i el seminari per als grups.

Per a les tutories virtuals, es prega l'alumnat eviti l'ús del correu electrònic per dues raons:

a. Amb la quantitat de correu que rebem el vostre missatge es pot traspapelar, esborrar per accident, etc. L'aula virtual evita que això passi i ens alerta sempre dels missatges que tenim pendents.

b. L'atenció proporcionada a través del correu electrònic pel professorat no consta com a tutoria virtual.

La millor manera per beneficiar-se de les tutories virtuals és utilitzar la tutoria pública corresponent al vostre grup (PR1, PR2) si és una qüestió d'interès general que per a la resta de companys també pot ser útil o mitjançant la tutoria privada per contactar amb el professor/a corresponent quan es tracti de qüestions particulars.

El professorat que s'acull a aquesta modalitat de tutorització (se us informarà a classe d'això) es compromet a respondre les preguntes dels alumnes en un termini de 48 hores sense comptar festius ni caps de setmana.

· Treball personal teòric i pràctic: és imprescindible que l'alumnat desenvolupi un treball individual o grupal fora de classe en forma de traduccions, documentació, treballs, memòries i sessions de tutorització de treball en grup (que s'exposarà a classe o es lliurarà als professors).

· Estudi per als exàmens: el professorat també computa el temps que haureu emprar per a la revisió i l'estudi amb vista als exàmens: lectures complementàries, pràctica de traduccions afins, documentació sobre els possibles temes i gèneres susceptibles de ser inclosos en la prova final . La metolodologia dels exàmens antendrà les necessitas especifics del alumnat.

· Aprenentatge a través de l'aula virtual: l'AV es convertirà en una base del nostre procés d'ensenyament / aprenentatge perquè ens serviria per comunicar-nos alumnes i professors, perquè l'estudiant lliuri el treball fixat, perquè el docent comparteixi materials i perquè es porti un seguiment detallat de l'assignatura (cronograma, lliuraments, etc.).


Observeu que en les diverses sessions (descrites a dalt), poden aplicar (a més) diferents tècniques metodològiques com:

·Lecture (Lliçó magistral)

· Gapped Lecture (Lliçó magistral participativa)

· Lecturette (Exposició)

· Guided reading (Lectura dirigida)

· Jigsaw reading (Exposició fraccionada o trencaclosques)

· Project or term paper (Projecte o treball acadèmic)

· Task based learning (Aprenentatge per tasques)

· Tutorial (Tutories)

· Mind maps (Mapes de coneixement)

· Hands on activities (Activitats pràctiques)

· Brainstorming (Pluja d'idees)

· Buzzgroups (Grups de xiuxiueig)

· Role Play (Simulació i jocs)

· Feedback (Retroacció o retroalimentació)

· Cross-over groups (Piràmide o bola de neu)

 

Observeu així mateix que el professor pot triar entre separar recursos didàctics per sessions docents o fer confluir diversos d'aquests recursos en una mateixa sessió docent. La fusió de recursos en una mateixa sessió presencial aportarà dinamisme a la classe i intenta reforçar la motivació de l'alumnat.

 

 

  • Nota: La professora es reserva el dret de revisar i modificar aquesta metodologia d’acord amb les necessitats específics del alumnat ¡i de la seva  progressió.