SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0914 - Gèneres Periodístics

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà sessions teòriques, basades en la metodologia de la classe magistral, amb sessions pràctiques, centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat de manera individual i en grup. La distribució de les classes serà la següent: 

- Dues hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants i estudiantes).

- Dues hores de pràctiques setmanals (dos grups reduïts, de 45 estudiants i estudiantes).

 

El contingut de les pràctiques de l'assignatura s'organitza a partir dels següents exercicis:

- Redacció de titulars 

- Redacció de primers paràgrafs informatius

- Redacció d'una notícia

- Redacció d'una nota de premsa

A més, l'avaluació de l'assignatura inclou un conjunt d'activitats que es desenvoluparan durant les classes pràctiques i, també, contempla un seminari, el contingut del qual està directament relacionat amb els temes del curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16