SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1 INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT

- La comunicació publicitària

- El model bàsic de comunicació publicitària

- La publicitat com a fenomen econòmic i social

- Conceptes afins

- Epistemologia de la publicitat: termes i eines

- El brífing com a concepte

 

2 INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS PÚBLIQUES I "CORPORATE"

- Definició i característiques de les RP

- Principals intangibles estratègics

- Integració dels intangibles estratègics en l'organització: la comunicació global com a sistema

- El "corporate": una nova manera de gestió 

- Programes de RP

- Eines de RP

- Imatge i valor de marca

 

3 ESTRUCTURA DE LA INDÚSTRIA PUBLICITÀRIA

- L'anunciant

- L'agència

- Els mitjans

- El receptor

 

4 MISSATGES PUBLICITARIS EFICAÇOS

- Creativitat i eix de comunicació

- L'estratègia creativa

- Fases del procés creatiu

- Principals tècniques creatives

- Camins creatius

- Estils creatius

- Imatge i text. La importància del text publicitari

- Tendències en creativitat publicitària 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16