EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

I. FRONTERES FÍSIQUES: LA FRONTERA

II. FRONTERES MENTALS

         1. Escriptors/es nadius americans/es

         2. Escriptors/es asiàtic americans/es

         3. Escriptors/es mexicano americans/es

 4. Escriptors/es arab americans/es

 5. Escriptors/es nigeriano americans/es