SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquest curs consistirà en presentacions teòriques, seguides de sessions pràctiques, incloent-hi treball individual, per parelles i en grups, amb la intenció d’establir vincles entre la teoria i la pràctica. L’assistència a classe és recomanable.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16