SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

A fi de proporcionar a l'alumnat una base sòlida tant en el coneixement conceptual, en les classes teòriques, com en el pràctic o aplicat –tenint en compte que tots dos es complementen i reforcen entre si–, el curs es presenta repartit en els següents components:

Ensenyaments teòrics
Exposicions teòriques centrades en el paper que juguen la llengua escrita anglesa i la cultura angloamericana en el discurs de la comunicació i en l'anàlisi de textos.


Ensenyaments pràctics (problemes)
Es realitzaran activitats de treball en parelles i en grup a fi de desenvolupar la comprensió i expressió escrita. Al costat d'això, es desenvoluparan altres destreses del llenguatge visual amb les quals es combina el llenguatge escrit.

Seminaris
Assistència a jornades organitzades pel Departament d'Estudis Anglesos.

Tutories
Les tutories serveixen per a orientar i proporcionar informació requerida per l'alumnat sobre aspectes puntuals del programa o algun tema de classe.

Treball personal
Basat en pràctiques professionals. Les últimes setmanes de classe es dediquen a les presentacions orals de l'alumnat.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16