SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0938 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Treball acadèmic: realització d'un assaig o treball pràctic sobre un tema relacionat amb els coneixements i competències adquirits en una o diverses de les assignatures cursades en el grau. L'assaig ha d'aprofundir en algun dels temes inclosos en dita o dites assignatures, amb una extensió màxima de 8.000 paraules.

2. Defensa oral en anglès.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16