Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0936 - Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Observació/Execució de tasques i pràctiques

 

Els estudiants hauran de presentar un treball escrit durant el semestre. Detalls sobre aquest treball escrit es tractaran en classe. La seua data d’entrega es comunicarà verbalment en classe i per escrit en la web del curs. No s’acceptaran treballs presentats fora de termini.

 

Preparació del treball acadèmic

 

Els estudiants hauran de realitzar una presentació oral grupal. La seua data d’entrega es comunicarà verbalment en classe i per escrit en la web del curs.

 

 

Examen escrit

 

Els estudiants  realitzaran un examen final escrit al finalitzar el semestre. Consultar apartat exàmens al SIA per saber la data oficial. La nota mínima es un 2 (del total de 5).


Nivell C1 en Anglès

 

L’estudiantat ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat durant les exposicions orals i debats a classe amb els companys. Així mateix, l’estudiantat ha de ser capaç d’escriure text clar, ben estructurat i expressar punts de vista al projecte final, on redactaran temes complexos relacionats amb el temari del curs en estil acadèmic

 

NOTA. Per poder aprovar l’assignatura, els estudiants han d’obtenir un  mínim del 50% del total de 100% (i.e. incloent el treball escrit, la presentació oral i l’examen final) i obtindre la nota mínima exigida en l'examen escrit. El treball escrit i l'examen final  són obligatoris per aprovar l’assignatura i estes proves són recuperables. La presentació oral és opcional i esta prova no és recuperable. La nota del projectes es guardarà per a la segona convocatòria. 

Es considera Presentat , si l'estudiant es presenta a l'examen final escrit.