Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0931 - Teatre en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Examen 80% (recuperable)
Projectes 20% (no recuperable)

Per a poder ser avaluat, l'estudiantat ha de realitzar l'examen i entregar els treballs en la data estipulada oficialment. Ambdues parts són obligatòries per a aprovar l’assignatura. Si l’estudiant o estudianta no fa l’examen, se'l considerarà com a “no presentat” i la nota del projecte es guarda per al juliol. Si l’estudiant o estudianta fa l’examen, però no l’aprova, la nota del projecte també es guarda fins al juliol.

L’assignatura es considera aprovada si l’estudiant o estudianta realitza el projecte i aconsegueix almenys el 50% de la nota de l’examen.