SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0928 - Anglès Avançat: Contextos Professionals

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció: Nocions generals sobre la llengua anglesa en contextos professionals

 

2. Característiques específiques d’una varietat de contextos professionals (com per exemple de l’àmbit legal o del sector turístic)

 

3. Anàlisis de textos orals i escrits en diferents àrees professionals

 

4. Conversacions en situacions comunicatives específiques en l’àmbit professional

 

5. Correspondència escrita sobre temes específics relacionats amb àrees professionals concretes


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16