SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

  • 1. La naturalesa simbòlica del llenguatge. Unitats. Conceptes. Diversos enfocaments de la semàntica.
  • 2. Construcció del significat: Els participants, els papers semàntics i relacions gramaticals en anglès. Aktionsart, classes de verbs i complementació en anglès.
  • 3. Semàntica experiencial: Esquemes d'imatge. Dinàmica de força: els verbs modals anglesos.
  • 4. Nivells de categorització: categories generals, bàsiques i específiques. 
  • 5.  Organització del coneixement: Semàntica de dominis cognitius, marcs, escenaris i guions en anglès.
  • 6. Estructura del concepte. Polisèmia, homonímia i monosèmia. Extensió de categories. Les xarxes de la polisèmia i les categories radials. Preposicions en llengua anglesa.
  • 7. La metàfora i la metonímia. La teoria conceptual de la metàfora i la metonímia. Metàfores i metonímies convencionals en llengua anglesa.
 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16