EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Les classes seran presencials i inclouen tant classes magistrals com tasques en grup i classes pràctiques.  La participació a classe és molt recomanable per poder entendre i reflexionar a fons sobre els continguts que es tractaràn. S'anima al estudiantat a participar tant en les discussions com en les tasques per grups que s'aniran desenvolupant al llarg del curs.