SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Lingüística aplicada a la traducció: introducció.

2. La història de la teoria de la traducció.

3. El problema de l'equivalència:

      Equivalència un nivell de paraula
      Equivalència per sobre del nivell de paraula
      Equivalència gramatical

4. Estratègies i tècniques de traducció. Equivalència textual.

5. Problemes Pràctics en la traducció anglès-espanyol. Equivalència pragmàtica.

6. Traducció i noves tecnologies:

      Traducció de textos
      Traducció de vídeos
      Traducció d'Imatges
      Problemes tècnics

7. L'avaluació de la traducció. El paper del traductor.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16