SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0921 - Lingüística Aplicada a la Traducció de l'Anglès

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El curs un component teòric i un altre pràctic.

En les sessions teòriques, s'implementaran la participació i reflexió actives per part de l'alumnat, ja que això contribuirà a un major coneixement i aprofundiment en els aspectes teòrics del programa.

Per a la part pràctica del curs es proposaran diverses tasques d'anàlisi de traducció, tant individualment com en grup, que exemplifiquen els continguts teòrics tractats i que ajuden l'alumnat a reflexionar sobre els problemes de la traducció de textos de l'anglès a l'espanyol. Es demanarà a l'alumnat l'assitència a classe amb els treballs requerits, prèviament pujats a l'Aula Virtual, i la seva participació en els comentaris sobre l'anàlisi dels diferents problemes de traducció i les possibles traduccions dels textos proposats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16