SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions seran principalment pràctiques, incloent classes magistrals i treball individual, en parelles i en grup. Es donarà importància a la participació activa de l'estudiantat en totes les activitats i discussions que es realitzen durant el curs. Per aquest motiu, l'assistència a classe és altament recomanable.

Les tutories (programades via correu electrònic) també es recomanen perquè l'estudiantat puga orientar-se en el seu procés d’aprenentatge durant el curs. A més, es promourà una perspectiva d’aprenentatge autònoma on l'estudiantat ha de fer una varietat d’activitats de manera independent i també mitjançant les noves tecnologies, a l'haver de buscar informació en pàgines web en llengua anglesa relacionades amb els continguts de l’assignatura. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16