Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0919 - Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar 3 tasques escrites i completar unes activitats seleccionades de diferents llibres (veure bibliografia). Estes activitats estaran relacionades amb: i) Vocabulari (i.e. marcadors discursius i connectors del discurs escrit així com una varietat de temes relacionats amb l´educació, pel·lícules, llibres/literatura, noticies/estil de vida/temes actuals, la premsa i l’art) i Gramàtica (i.e. totes les formes verbals, infinitiu/gerundi i participi, modals, adjectius/adverbis/comparacions i estil indirecte) (nivell B2 d’anglès). Aquesta part no es pot tornar a repetir. Les notes de la primera convocatòria en gener es guardaran per a la segona convocatòria en juny/juliol. Aquesta avaluació continua no és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a no recuperable.

Examen escrit + tasques

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs i en les tasques basades en projectes realitzades a classe. D’una banda, els estudiants han de redactar un text descriptiu, narratiu o argumentatiu clar i detallat (Part 1) així com una carta clara i detallada, un article o una crítica de pel.lícula (Part 2). D’altra banda, els estudiants han d’utilitzar una gramàtica correcta, variar en l’ús del vocabulari i adoptar un estil concís. Per poder aprovar l'assignatura, s'ha d'obtindre al menys un 35% del 70% d'aquest examen escrit. Consultar el SIA per saber la data oficial d’aquest examen. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

* NOTA: Per poder APROVAR l’assignatura, els estudiants han i) d'obtindre almenys un 5 (sobre 10) com a nota final i  ii) obtindre el mínim exigit en l’examen final escrit.  Es considera No Presentat si el treball acadèmic s'ha presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.